Alixonto‘ra Sog‘uniy til haqida

Автор: | 22 апреля, 2021
0
(0)

Qaysi bir millatning ona tili o‘z hojatini o‘tayolmay, boshqa yot tillar oldida mag‘lubiyatga uchrab tiz bukar ekan, unday millat ko‘p uzoqlamayoq, insoniy huquqlaridan ajragan holda hayot daftari ustiga inqiroz qalami chekilishi shubhasizdir. Unday millatlar yolg‘izgina Vatanlaridan emas, balki butun borlig‘i bilan tarix yuzidan yo‘qolishga majbur bo‘ladilar.

Alixonto‘ra Sog‘uniy. «Turkiston qayg‘usi» kitobidan

Бу пост канчалик фойдали булди?

Бахолаш учун юлдузни босинг!