Низом

image_pdfimage_print

Бухоро вилоят Иқтисодиёт ва саноат бош бошқармаси
фаолиятини ташкил этиш тўғрисида
Низом

1-боб. Умумий қоидалар

  1. Ушбу низом Ўзбекистон Республикаси Бухоро вилояти Иқтисодиёт ва саноат бош бошқармасининг (бундан кейин – Бош бошқарма) мақомини, вазифаларини, ваколатларини ва ташкилий асосларини, шунингдек раҳбарларининг масъулияти ва жавобгарлигини белгилайди.
  2. Бош бошқарма Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 январдаги “Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-4105-сон қарорига асосан ташкил этилган.
  3. Бош бошқарма Иқтисодиёт ва саноат вазирлигининг таркибий бўлинмаси ҳисобланади.
    Бош бошқарма Иқтисодиёт ва саноат вазирлигига ҳамда Бухоро вилояти ҳокимлигига бўйсинади.
  4. Бош бошқарма ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конститутцияси ва Қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлигининг буйруқлари, Бухоро вилояти ҳокимининг қарор ва фармойишлари, ушбу низомга ва бошқа қонун хужжатларига амал қилади.
  5. Бош бошқарма ўзига юклатилган вазифа ва функцияларни бажаришда Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги марказий аппарати таркибий бўлинмалари, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, туманлар ва шаҳарлар ҳокимликлари, шунингдек бошқа ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлик қилади.
  6. Бош бошқарма юридик шахс бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўзининг номи битилган муҳрига эга.
  7. Бош бошқарма қуйидаги манзилда жойлашган: Бухоро шаҳри, И.Мўминов кўчаси, 1-уй.

2-боб. Бош бошқарманинг вазифалари ва

функциялари

8. Бош бошқарманинг асосий вазифалари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ва индустриал ривожлантириш даражасини тизимли таҳлил қилиш, ҳудуднинг минерал-хом ашё, меҳнат ва ишлаб чиқариш захиралари ва салоҳиятини ишлаб чиқаришга жалб қилинмаганлик билан боғлиқ мавжуд номутаносибликларни аниқлаш;

мамлакатнинг ва ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ва индустриал ривожланиши истиқболли устувор стратегик йўналишлари, узоқ, ўрта
ва қисқа муддатли прогнозлар ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш, тузилмавий ўзгартиришлар иқтисодиёт тузилмасини диверсификация қилиш дастурлари асосида ҳудуднинг саноат салоҳиятини ва импорт ўрнини босувчи ишлаб чиқаришни жадал ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш; мухандислик, йўл-транспорт ва коммуникация инфратузилмалари ривожлантириш, транспорт хизматлари кўрсатиш тизимини яхшилаш, уй-жой коммунал хизматлари кўрсатиш даражаси ва сифатини тубдан ошириш, аҳолини

сифатли ичимлик суви ва санитария тизимлари билан таъминлаш, шунингдек ҳудудий бошқарувнинг замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш бўйича дастурий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш;

қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, қишлоқ хўжалик экинларини мақбул жойлаштириш, аграр секторда тузилмавий ўзгартиришлар, қишлоқ хўжалик хом ашёсини қайта ишлаш соҳаларини чуқур таҳлил қилиш ва таклифлар ишлаб чиқиш;

ҳудудлар аҳолисининг демографик жараёнлари ва жинс, ёш таркиби, уларнинг бандлик даражаси ва тузилмаси таҳлили, шу асосда ишсиз аҳолини айниқса ёшларни ишлаб чиқариш кучларини оптимал жойлаштириш ва янги иш ўринлари яратиш ҳисобига иш билан таъминлаш, аҳолининг турмуш даражаси ва сифатини ошириш, ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш, яшаш шароитларини яхшилаш, медицина, таълим ва ижтимоий-маданият хизматлари кўрсатиш бўйича таклифлар тайёрлаш;

ҳудудларни комплекс ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқишда вазирлик ва идораларнинг ҳудудий бўлинмалари, хўжалик бошқарув органларининг фаолиятини мувофиқлаштириш ва ўзаро ҳамкорлик қилиш; кичик саноат зоналарини уларнинг ҳудудларида

инвестиция лойиҳаларини жойлаштириш бўйича фаолиятини мувофиқлаштириш.

9. Бош бошқарма ўзига юклатиган вазифалардан келиб чиқиб қуйидаги фукцияларни амалга оширади:

а) макроиқтисодий кўрсаткичларни тизимли таҳлил қилиш ва режалаштириш соҳасида:

ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасини тизимли таҳлил қилишни амалга ошириш;

мавжуд бўлган номутаносибликлар, захиралар ва ишлаб чиқаришга жалб қилинмаган минерал-хом ашё ресурслар, меҳнат ва ишлаб чиқариш салоҳиятини аниқлаш бўйича ишлар олиб бориш;

мамлакатни ривожлантириш мақсадлари ва устувор йўналишларидан келиб чиқиб ҳудудлар иқтисодиёти ва саноатини ислоҳ қилиш, барқарор ва мувозанатли ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

ҳудудларни комплекс ривожлантириш, шунингдек ҳудудлар иқтисодиётини таркибий ўзгартириш ва диверсификация қилишни чуқурлаштириш бўйича қисқа, ўрта ва узоқ муддатли дастурлар ишлаб чиқиш; ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш холати, ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўйича тасдиқланган дастурларни ва прогноз кўрсаткичларининг бажарилиши

бўйича таҳлилий маълумотлар тайёрлаш;

б) саноатни ва импорт ўрнини босувчи маҳсулот ишлаб чиқаришни ривожлантириш соҳасида:

рақобатбардош саноат маҳсулотлари турларини ишлаб чиқаришни, шу жумладан маҳаллийлаштиришни таъминлайдиган индустриал сиёсатнинг асосий йўналишларини ва усулларини комплекс тизимли таҳлил қилиш;

ҳудудларнинг саноат салоҳиятини жадал ривожлантириш, минерал-хом ашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш бўйича юқори технологияли ишлаб чиқаришларни яратиш бўйича таклифлар тайёрлаш;

юқори қўшилган қийматга эга бўлган рақобатбардош маҳсулотни ишлаб чиқаришни ташкил этиш, шунингдек ишлаб чиқариладиган, жумладан маҳаллийлаштириладиган маҳсулотлар хажмини кўпайтириш ва турларини кенгайтириш бўйича тавсияларни ишлаб чиқиш;

ҳудудий ривожланиш дастурларининг саноат салоҳияти қисмини шакллантириш ва уларни амалга ошириш, янги қувватларни ташкил қилиш ҳамда мавжудларини модернизация қилиш устидан доимий мониторингни амалга ошириш; давлат, инвестиция ҳамда саноатни ривожлантириш, шу жумладан уларни илғор ресурс тежамкор ва энергия самарадор технологиялар асосида модернизация, техник ва технологик қайта жиҳозлаш бўйича дастурларига киритиш учун маҳаллийлаштириладиган ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича таклифлар тайёрлаш;
ҳудудларда саноат соҳаларини ривожлантириш бўйича инвестиция лойиҳалари, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг қарорлари, шу жумладан ҳудудий ривожланиш, янги қувватларни ташкил қилиш ва мавжудларини модернизация қилиш дастурлари бажарилишини доимий таҳлил қилиш ва мониторинг амалга ошириш;
саноатда фойдаланишга қайта тикланадиган шу жумладан, муқобил ва паст сифатли ёқилғиларни ишлатадиган энергия манбаларини жорий қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
ҳудуд саноатининг ривожланиши, жумладан маҳаллийлаштириш ҳамда ишлаб чиқаришнинг энергия самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирларнинг амалга оширилиши ҳолати юзасидан таҳлилий маълумотлар тайёрлаш;

в) ишлаб чиқариш, муҳандислик, йўл-транспорт ва коммуникация инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда замонавий АКТ жорий қилиш соҳасида:

ҳудудларнинг қурилиш, йўл-транспорт, коммуникация ва ижтимоий инфратузилмаси ривожланишини тизимли ва комплекс таҳлилни амалга ошириш;

ҳудудларда йўл-транспорт, коммуникация ва ижтимоий инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ҳудудий инвестиция дастурлари, инвестиция лойиҳалари, Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг қарорларини шакллантириш ва бажарилиши устидан доимий мониторинг амалга ошириш;

ишлаб чиқариш, муҳандислик-коммуникация, транспорт ва ижтимоий инфратузилма, жумладан коммунал соҳани (сув таъминоти, канализация, иссиқлик манбаи, санитар тозалов) ривожлантириш дастурларига киритиш учун таклифлар ишлаб чикиш;

қурилиш, ишлаб чиқариш, муҳандислик-коммуникация, транспорт ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш бўйича дастурларни амалга оширилиши натижалари ҳақида таҳлилий маълумотлар тайёрлаш;

ҳудудларда иқтисодий органлар фаолиятига ахборот хавфсизлигини таъминлаган ҳолда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш;

г) қишлоқ хўжалиги соҳасида:

қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги экинларини мақбул жойлаштириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантиришда қўшимча захираларни аниқлаш бўйича таклифлар тайёрлаш;

ҳудудларнинг аграр секторида тузилмавий ўзгартиришлар бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

қишлоқ хўжалигини ривожлантириш йўналишларини ҳамда прогноз кўрсаткичларини, шунингдек қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш;

д) ижтимоий ривожланиш, демография ва аҳоли бандлиги соҳасида:

ҳудудлар демографик жараёнлари, аҳолининг бандлик даражаси ва тузилмаси, аҳоли турмуш даражаси, хизмат кўрсатиш, туризм, таълим, соғлиқни сақлаш соҳаси, маданият ва спорт ривожланишини тизимли таҳлил қилиш;

аҳолининг турмуш даражаси ва сифатини ошириш, уларнинг даромадлари ўсишини ва харид қобилиятини оширишни таъминлаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

аҳолига соғлиқни-сақлаш, таълим ва ижтимоий-маданий хизматлар кўрсатиш, аҳолининг алоҳида қатламларини манзилли ҳимоя қилиш ва қўллаб- қувватлаш тизимини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

меҳнат бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш, аҳоли бандлигини таъминлаш, демографик омиллар ва ҳудуд иқтисодиёти ривожланишининг истиқболлари асосида аҳолини иш билан банд қилишнинг прогрессив шаклларини жорий қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
хизмат кўрсатиш, туризм соҳасини ривожлантириш, кўрсатиладиган хизматлар хажми ва сифатини ошириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
ижтимоий соҳа тармоқларини ривожлантириш, аҳоли бандлигини оширишни таъминлаш, хизмат ва туризм соҳасини ривожлантириш дастурларининг амалга оширилиши натижалари бўйича таҳлилий маълумотлар тайёрлаш.
е) вазирлик ва идораларнинг ҳудудий бўлинмалари, хўжалик бошқарув органларининг фаолиятини координация қилиш соҳасида;
макроиқтисодий сиёсат, иқтисодий ва ижтимоий прогнозлаштириш, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва тузилмавий ислоҳотларни амалга ошириш соҳасида давлат сиёсатини амалга оширишда вазирлик ва идораларнинг ҳудудий бўлинмалари, хўжалик бошқарув органларининг фаолиятини мувофиқлаштириш;
ҳудудларда саноат соҳаларини ривожлантириш бўйича

давлат дастурлари, инвестиция дастурлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг қарорлари, шунингдек инвестиция лойиҳалари бажарилишини доимий таҳлил қилиш ва мониторингини амалга ошириш;
вазирлик ва идораларнинг ҳудудий бўлинмалари, хўжалик бошқарув органларининг давлат дастурлари, инвестиция дастурлари, саноатни ривожлантириш дастурлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг тегишли қарорлари, инвестиция лойиҳалари амалга оширилишида ўзаро самарали фаолиятини ташкил қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
ж) кичик саноат зоналари фаолиятини мувофиқлаштириш соҳасида:
кичик саноат зоналари ҳудудида жойлаштириш учун уларнинг маъмурий кенгаши қарорларига асосан тақдим этилган инвестиция лойиҳаларини танлаш бўйича танлов амалга оширилиши устидан доимий мониторинг ўрнатиш;
кичик саноат зоналари ҳудудида лойиҳаларни ўз вақтида ва сифатли амалга оширилиши, шу жумладан ишлаб чиқаришни ташкил қилиш устидан мониторинг ўрнатиш ва мавжуд муаммоларни бартараф этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
кичик саноат зоналари жозибадорлигини ошириш ва иштирокчилари учун қулай шароитлар яратиш бўйича таклифлар киритиш.

3-боб. Бош бошқарманинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

10. Бош бошқарма қуйидаги ҳуқуқларга эга:
юклатилган вазифаларни сифатли амалга ошириш учун Бухоро вилоят хокимиятининг таркибий бўлинмалари, давлат ва хўжалик бошқарув органларининг ҳудудий бўлинмалари ва бошқа ташкилотлардан маълумотлар олиш;
иқтисодиёт ва саноатни ривожлантириш масалалари бўйича давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, шунингдек бошқа ташкилотларнинг ҳудудий бўлинмаларининг фаолиятини такомиллаштириш бўйича тавсиялар бериш;
туман ва шаҳар Иқтисодиёт ва саноат бўлимларига топшириқ ва кўрсатмалар бериш;
давлат ва хўжалик бошқарув органлари ва бошқа ташкилотларнинг ҳудудий бўлинмалари раҳбарлари ва масъул ходимлари иштирокида йиғилишлар ўтказиш;
давлат ва хўжалик бошқарув органлари ҳамда бошқа ташкилотлар ҳудудий бўлинмалари, шунингдек илмий ташкилотларнинг малакали мутахассисларини ахборот-таҳлилий маълумотлар ва дастурий ҳужжатларни тайёрлашга жалб қилиш.

11. Бош бошқарма қуйидагиларга мажбур:

ҳудудий бошқармага юклатилган вазифалар, шунингдек, қонунчилик ҳужжатлари, иқтисодиёт ва саноат вазири, унинг ўринбосарлари томонидан берилган топшириқларни ўз вақтида ва сифатли бажарилиши устидан таъсирли назорат олиб бориш;

тегишли республика ва тармоқларни ривожлантириш дастурларига узвий боғлиқликни таъминлаган ҳолда ҳудудий ривожланиш дастурларини ўрнатилган тартибда ишлаб чиқилишини таъминлаб бориш;

Ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ва саноат соҳасида ривожланиши тенденциялари, ҳудудий ривожланиш дастурлари ва прогноз кўрсаткичларининг бажарилиши тўғрисида Иқтисодиёт ва саноат вазирлигига объектив таҳлилий маълумотларни тақдим этиб бориш.

4-боб. Бош бошқарма фаолиятини ташкил этиш

12 Бош бошқарма бошлиғи, унинг ўринбосари – вилоят ҳокими томонидан Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва саноат вазири билан келишилган ҳолда;

туманлар ва шаҳарлар иқтисодиёт ва саноат бўлими бошлиқлари – туманлар ва шаҳарлар ҳокимлари томонидан бош бошқарма бошлиқлари тавсиясига ҳамда Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва саноат вазири билан келишилган ҳолда лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод этилади.

13 Бош бошқарманинг бўлим бошлиқлари ва унинг ўринбосарлари, бош ва етакчи мутахассислар бевосита бош бошқарма бошлиғи томонидан лавозимга тайинланади ёки лавозимдан озод этилади.

Бош бошқарма ходимлари ўз фаолиятини бош бошқарма бошлиғи томонидан тасдиқланадиган бўлим низомига ва функционал вазифалар тақсимотига мувофиқ амалга оширадилар.

14 Бош бошқарма бошлиғи:

 юкланган вазифа ва функцияларга асосан Бош бошқарма, жумладан ўз ўринбосари, бўлим бошлиқлари, уларнинг ўринбосарлари ва мутахассислар фаолиятини ташкил этади;

туман ва шаҳар иқтисодиёт ва саноат бўлимлари фаолиятини мувофиқлаштиради;

туманлар ва шаҳарлар ҳокимлари билан келишган ҳолда туманлар ва шаҳарлар иқтисодиёт ва саноат бўлимлари Низомини тасдиқлайди; туманлар ва шаҳарлар иқтисодиёт ва саноат бўлимлари

ходимларини тегишли туманлар ва шаҳарлар ҳокими билан келишилган ҳолда лавозимга тайинлайди ёки лавозимдан озод қилади;
ҳудуднинг ривожланиш ҳолатини сифат жиҳатидан баҳолайди ва Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги раҳбариятига ҳудудни янада ривожлантириш бўйича аниқ таклифлар ва амалга ошириш механизмларини киритади;
ўрнатилган тартибда бошқа функцияларни амалга оширади.
Бош бошқарма бошлиғи қуйидагилар учун маъсул:
қонунчилик хужжатларини, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги раҳбариятининг топшириқларини ҳамда уларга юклатилган вазифа ва функцияларни ўз вақтида ва сифатли бажарилишига;
ҳудудларни ривожлантириш дастурларини белгиланган тартибда тегишли республика ва тармоқларни ривожлантириш дастурлари билан мувофиқлигини таъминлашга;
Иқтисодиёт ва саноат вазирлигига ҳудудларнинг ижтимойи-иқтисодий ва саноат соҳасида ривожланиш тенденциялари бўйича объектив таҳлилий маълумотни ўз вақтида тақдим этишга;
амалга оширилган ҳудудий дастурлар ҳудудларнинг

ижтимоий-иқтисодий ва саноатни ривожлаштиришга таъсирининг натижадорлигига;

ҳудудларни ривожлантириш бўйича белгиланган вазифаларни юқори сифатли ва ўз вақтида бажарилишини таъминлашга.

15 Бош бошқарма бошлиғининг ўринбосари:
Ҳудудни ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш ва таҳлил қилиш йиғма бўлими, Саноатни ривожлантириш ва ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш бўлими, Ишлаб чиқариш, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш бўлими фаолиятини мувофиқлаштиради ҳамда юкланган вазифалар ва функцияларнинг бажарилиши, шунингдек ижро интизомининг таъминланиши учун шахсан жавоб беради;
туманлар ва шаҳарлар иқтисодиёт ва саноат бўлимлари фаолиятини мувофиқлаштиради ва назоратни амалга оширади;
ўзига бириктирилган масалалар бўйича маълумотлар ва хужжатлар лойиҳаларни ўз вактида ва сифатли тайёрланишини ташкил этади, топшириқларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлайди;
Бош бошқарманинг бўлимлари ходимларини лавозимга

тайинлаш ва лавозимдан озод қилиш, уларнинг малакасини ошириш, уларни тақдирлаш, шунингдек уларга интизомий жазо бериш бўйича бош бошқарма бошлиғига таклифлар тақдим этади;

ўзига юкланган бошқа функцияларни белгиланган тартибда амалга оширади.

16 Бўлим бошлиғи:

бўлим ишларини ушбу Низомда белгиланган вазифалар ва функцияларга мувофиқ ташкил этади;

бўлим мутахассислари ўртасида ишларни тақсимлайди, шунингдек уларнинг ўз вақтида ва сифатли бажарилишини назорат қилади;

бўлим ваколатига кирувчи масалалар бўйича Иқтисодиёт ва саноат вазирлигининг марказий аппарати бўлинмалари, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ҳудудий бўлинмалари билан доимий ўзаро ҳамкорликни амалга оширади;

ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш тенденциялари тўғрисида бош бошқарма бошлиғига кўриб чиқиш учун таҳлилий маълумотларни киритади;

келиб тушаётган хужжатларни ва хат-хабарларни бўлим ходимлари ўртасида тақсимлайди; ҳудудни ривожлантириш бўйича қиска, ўрта ва узоқ

муддатли дастурларга киритиш учун таклифлар тайёрланишини ташкил этади;

бўлим фаолияти самарадорлигини таҳлил қилади ва баҳолайди;

ҳисоботлар ва ахборотларни белгиланган муддатларга мувофиқ ўз вақтида тақдим этилишини таьминлайди;

ўрнак кўрсатган ходимларни тақдирлаш ва бўлим ходимларига интизомий жазо бериш тўғрисида таклифлар киритади;

ўзига юкланган бошқа функцияларни белгиланган тартибда амалга оширади.

17 Бўлим бошлиғининг ўринбосари:

бўлим ходимларига юкланган вазифаларнинг ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таьминлайди;келиб тушаётган хужжатларни ва хат-хабарларни бўлим ходимлари ўртасида тақсимлайди; бўлим ваколатига кирувчи масалалар бўйича таклифларни кўриб чиқиш учун бўлим бошлиғига киритади; ҳисоботлар ва ахборотларнинг белгиланган муддатларга мувофиқ ўз муддатида тақдим этилишини таъминлайди;

бўлим ходимларининг амалдаги норматив-ҳуқуқий хужжатлар бўйича билимларини оширишга кўмаклашади: ўзига юкланган бошқа функцияларни белгиланган тартибда амалга оширади.

18 Бош бошқарманинг бош (етакчи) мутахассиси:

ўзига юкланган вазифалар ва функцияларнинг сифатли ва ўз вақтида бажарилишини таьминлайди;

ҳисоботлар ва ахборотларнинг ўз вақтида ва сифатли тайёрланишини таъминлайди;

бўлим ваколатига кирувчи масалалар бўйича таклифларни кўриб чиқиш учун бўлим бошлиғига киритади;

қабул қилинган бўлим фаолиятига тегишли норматив-ҳуқуқий хужжатларни ўрганади;

прогноз кўрсаткичларининг, шунингдек ҳудудий ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларининг бажарилиши юзасидан доимий мониторинг олиб боради;

ўзига юкланган бошқа функцияларни белгиланган тартибда амалга оширади.

Матнда хатолик топсангиз, уни белгилаб Ctrl+Enter. тугмаларини босинг!

Бу пост канчалик фойдали булди?

Бахолаш учун юлдузни босинг!